Nautelankosken museoalue

Arkeologis-kulttuurihistoriallinen paikallismuseo on monipuolinen päiväretkikohde. Museorakennusten lisäksi alueella on Kukkarkosken kivikautinen muinaismuistoalue sekä Nautelankosken luonnonsuojelualue. Aurajoen suurimman kosken rantalehdot on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi, johon voi tutustua luontopolkua pitkin. Kuivana aikana joen voi ylittää kiviä pitkin hypellen.

visitlieto.fi

Lisätietoja